Historia

Poniżej prezentujemy materiały do nauki historii dla wszystkich klas szkoły podstawowej.

Historia pod ostrym kątem – krótkie podsumowania poszczególnych tematów dla klas szkoły podstawowej oraz prezentowanie historii związanych z militariami i uzbrojeniem na przestrzeni dziejów.

Historia w 5 minut – dla uczniów klas 7-8. Poruszone są niektóre zagadnienia z podstawy programowej, omówione w przejrzysty i zwarty sposób.

Historia na 5 z plusem – a może lepiej posłuchać kogoś bliższego wiekiem? Obszerne podsumowanie każdego z działów historii, przydatne do posłuchania i sprawdzenia własnych wiadomości.

Studio nagrań DBP – bardziej statyczna forma, ułatwiająca skupienie na przekazie – dla tych, których bardziej dynamiczne filmy są rozpraszające.

historia.org – bezpłatne artykuły poszerzające materiał zawarty w podręczniku o dodatkowe, przydatne informacje.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna – każdy temat jest opisany w osobnym artykule. Dodatkowo zawarte są zadania ułatwiające bieżące sprawdzenie przyswojonego materiału.

Testy – tutaj polecamy poszukać na stronach takich jak memorizer.pl, wordwall.net czy quizme. Dodatkowo Centrum Edukacji Szkolnej oraz Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe oferują na swoich stronach archiwalne testy konkursowe, świetne do szybkiego powtórzenia przed egzaminem.

Mamy nadzieję, że powyższe materiały pomogą przygotować się do egzaminu. Edukacja domowa nie musi być straszna, a nawet trudne przedmioty takie jak historia mogą stać się przyjemnością :).