Edukacja domowa w pigułce

Edukacja domowa to system nauczania, w którym rolę nauczyciela przejmują rodzice i dzieci. Jest to alternatywne rozwiązanie do edukacji systemowej, prowadzonej w szkołach. Polega na nauce materiału we własnym zakresie, a następnie podejściu do egzaminu z danego przedmiotu w placówce szkoły lub online (jeśli miejsce zamieszkania jest w innym województwie). Aktualnie nie ma rejonizacji szkół, ani nie jest wymagana opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Edukacja domowa, a jakaś szkoła? O co chodzi?

Edukacja domowa wymaga działania pod skrzydłami wybranej szkoły – jest to wymóg prawny, dzieci muszą być zapisane do placówki oświatowej, aby legalnie realizować obowiązek szkolny. Czym zatem różni się ta forma edukacji od systemowej? Nie ma tutaj kartkówek, sprawdzianów, zadań domowych i żmudnych powtórek materiału. Przewagą edukacji domowej jest elastyczne podejście – egzaminy trwają cały rok, a ich terminy są wyznaczane najczęściej po konsultacjach z rodzicami.

Egzaminy – czy to naprawdę takie straszne?

W naszej placówce terminy egzaminów są ustalane po konsultacji z rodzicami. Dzięki temu każdy ma szansę przedstawić swój punkt widzenia oraz dobrać terminy najoptymalniejsze dla wszystkich. Ilość egzaminów zależna jest od klasy, do której uczęszcza dziecko. Przykładowo, dziecko w piątej klasie szkoły podstawowej zdaje roczne egzaminy z siedmiu przedmiotów (j. polski, j. angielski, matematyka, historia, biologia, informatyka, geografia). Egzaminy są pisemne i ustne. Egzamin pisemny trwa 60-90 minut, ustny 15-20 minut. W naszej szkole każdy nauczyciel dostarcza wymagania edukacyjne do końca września, pozwalając uczniom na dobre przygotowanie.

Ale moje dziecko ma orzeczenie o kształceniu specjalnym….

To żaden kłopot! Pewnie i tak poświęcasz wiele czasu na przygotowanie do zajęć i odrabianie zajęć domowych. W edukacji domowej jest miejsce na wsparcie rodzin z dziećmi z KS. Szkoły umożliwiają na swoim terenie realizację kształcenia specjalnego. Egzaminy również są dostosowywane do dzieci (większa czcionka, dłuższy czas itd.)

Edukacja domowa – czy jest dla mnie?

Edukacja domowa obejmuje wszystkie etapy nauki obowiązkowej w szkołach, czyli od przygotowania przedszkolnego do szkół średnich. Dla kogo jest edukacja domowa? Dla uczniów szukających alternatywnych metod nauczania oraz rodziców otwartych na nowe rozwiązania.

Jeśli Twoje dziecko musi realizować obowiązek szkolny, a jako rodzina jesteście gotowi na współpracę między sobą i ze szkołą, to edukacja domowa jest dla Ciebie

Pod Skrzydłami przyjmujemy dzieci z klas 1-8 szkoły podstawowej oraz realizujące  roczne przygotowanie przedszkolne. Gwarantujemy udaną współpracę na każdym etapie. Zachęcamy rodziny z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – mamy zaplecze i wsparcie, którego potrzebujecie.

Post przygotowano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), ogłoszonej dnia 22 maja 2020 r., obowiązującej od dnia 1 września 2017 r.

Może Cię zainteresować:

Dodaj komentarz